avtryck

SPIRI.BO är ett projekt och ett registrerat varumärke som tillhör smurli GmbH.

smurli GmbH
Krausenstraße 46
30171 Hannover
Telefon +49 (511) 67510-401
Telefax +49 (511) 67510-877
info@smurli.de
http://www.smurli.de/

Ett företag i eiendomsgruppen för meravis.

Management
Dipl.-Ök. Matthias Herter
Dipl.-Ök. Alexander Dröge

Inträde i handelsregistret
Registrera domstolen Hannover HRB 217355

Skatteidentifikationsnummer
DE 320 634 410

Ansvarig i.S.d. 55 § 2 § RStV
Matthias Herter
Kontaktuppgifter se ovan

Information i enlighet med lagen om konsumenttvister (VSBG)
Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför konsumentens skiljedom.

Konsumentinformation enligt förordning (EU) nr 524/2013
Enligt förordningen om online tvistlösning om konsumentfrågor finns en plattform för online tvistlösning från Europeiska kommissionen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Motsägelse reklam e-post
Användningen av publicerad i samband med tryckförpliktelsen, kontaktinformation för överföring av icke uttryckligen begärda reklam- och informationsmaterial är härmed uttryckligen motsägelse. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oönskad kommersiell kommunikation, t.ex. skräppost.

Disclaimer
I samband med användningen av denna webbplats gäller följande ansvarsfriskrivning:

Vi tar inget ansvar för aktualiteten, korrektheten och fullständigheten av den information som tillhandahålls på denna webbplats.

Vi är ansvariga för dig i alla fall av avtalsenlig och icke-kontraktsmässig skyldighet för avsikt och grov oaktsamhet i enlighet med lagstadgade bestämmelser om skadestånd eller ersättning för frivilliga utgifter.

I andra fall är vi skyldiga att – om inte annat följer av följande stycke – endast i händelse av brott mot en avtalsförpliktelse, vars fullgörande gör att kontraktet är korrekt genomfört i första hand och vars efterlevnad du som användare regelbundet kan lita på (”kardinal tjänst”), begränsad till ersättning av förutsägbar och typisk skada. I alla övriga fall är vårt ansvar uteslutet, med förbehåll för bestämmelserna i följande stycke.

Vårt ansvar för skador som uppstår på grund av skada på liv, lem eller hälsa och enligt lagen om produktansvar förblir oförändrad av ovanstående begränsningar och uteslutningar av ansvar.

Anmärkningar om upphovsrätt
Allt innehåll i detta Internet-erbjudande, i synnerhet texter, fotografier och grafik, skyddas av upphovsrätten. Användning av innehållet på denna webbplats är endast tillåtet för privata ändamål och endast i samband med användningen av den webbläsare du använder.

Om du vill använda innehållet i detta Internet-erbjudande, vänligen gör en förhandsbesked under de kontaktuppgifter som anges i avtrycket.

Den som bryter mot upphovsrätten (till exempel kopierar innehållet olagligt och placerar det på sin egen webbplats) är föremål för åtal enligt §§ 106 ff. Sådan upphovsrättsintrång kan ersättas av oss mot en avgift och kräva ersättning för den skada som uppkommer genom överträdelsen.

Vänster
Vårt erbjudande kan innehålla länkar till externa webbplatser från tredje part över vars innehåll vi inte har något inflytande. Innehållet på de länkade sidorna är alltid ansvaret för respektive leverantör eller operatör av de externa webbplatserna.

E-post
Observera att tillgång till innehållet av e-post från tredje part inte utesluts på grund av överföring av data på Internet under okrypterad e-postkommunikation.